Copyright@2009  www.paradise-amata.com   All Rights  Reserved by Fine Progression
วามเป็นมาิของโครงการ

          โครงการ พาราไดซ์ เพลส  เริ่มก่อตั้งในปี พ. ศ. 2548 ภายใต้การบริหารงานของ อ.สมใจ ชัยสัมฤทธิ์โชค    กรรมการผู้จัดการ ผู้นำทีมสร้างสรรค์พัฒนาโครงการที่มีคุณภาพชีวิต ซึ่งมีจุดยืนในการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยอาคารชุดที่มีมาตรฐาน อีกทั้งโครงการ มีแผนดำเนินธุรกิจการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ เน้นเรื่องคุณภาพของที่อยู่อาศัย และ สภาพแวดล้อมที่ดีของโครงการเป็นสำคัญ ตลอด จน ได้เล็งเห็นถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะเอื้อให้ บ้าน มีความหมาย มากกว่าอาคาร สำหรับ พักอาศัย หากยังเป็นอาณาจักร ส่วน ตัว เพื่อ การ พัก ผ่อน อย่างแท้จริงในสภาพแวดล้อมที่เพียบพร้อมด้วยความสมบูรณ์แบบ

           ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมาของ การดำเนินธุรกิจ ของอาจารย์สมใจ ได้บริหารธุรกิจที่พักอาศัยมาแล้วหลาก หลาย รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ โฮมสเตย์ ทุกโครงการล้วนประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงและได้รับความไว้วางใจ จาก ลูกค้าเป็นอย่างดี

           และเพื่อเพิ่มเสถียรภาพความมั่นคง ในปัจจุบัน Somjaigroup   ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา โครงการที่พักอาศัย ในทำเลทอง ที่ยอด เยี่ยมใกล้กับเมืองชลบุรี แหล่งธุรกิจการค้า ท่องเที่ยว ย่านนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งสะดวกสบาย ต่อ การ คมนาคม และเพื่อ รองรับความต้องการ ของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา ทางโครงการจึงเน้นการออกแบบและก่อสร้าง อย่างมีคุณภาพ โดย ทีมสถาปนิกมืออาชีพ เพื่อให้ เหมาะสมกับรูป แบบในวิถีชีวิตที่ทันสมัย ของคนรุ่นใหม่ รับการตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง และ อำนวยความสะดวกสบาย ตามเจตจำนง ว่าจะทำให้ "บ้าน" มีความหมายมากกว่าอาคารสำหรับพักอาศัย

          การบริหารจัดการภายหลังการขาย โครงการ มีทีมงานบริหารทรัพย์ส่วนกลาง ซึ่งจะดูแลการบริการหาผู้เช่า ที่มีประสิทธิภาพ คอยดูแล และเอาใจใส่ พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ภายในโครงการอย่างต่อเนื่อง ให้ยังคงมีบรรยากาศ และ สภาพแวดล้อมที่ดี เป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไป ส่งผลให้ทรัพย์สินมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นในอนาคตสำนักงาน
299/202 หมู่บ้านแคลิฟอร์เนีย ถ.บางนา-ตราด
ม.1 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง 20000
โทรศัพท์: 038-146058, 081-8256735, 085-0844555
โทรสาร: 038-146059

เว็บไซต์: www.paradise-amata.com
อีเมล์: somjaigroup@gmail.com

โครงการอาคารชุด พาราไดซ์ เพลส
89 -90 ม.7 ถ.สุขประยูร (หลังนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร)
ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์: 038-149579, 081-6502207, 081-8256735, 085-0844555
โทรสาร : 038-149579

เว็บไซต์: www.paradise-amata.com
อีเมล์  : somjaigroup@gmail.com

  ชมภาพบรรยากาศรอบอาคาร